Yashyizweho kuri 3 October, 2017 | 11:05

Gutanga serivisi nziza si iby’icyumeru kimwe gusa

Nsabimana Emmanuel (N.E) ashinzwe ishami ry’imitangire ya serivisi n’amabwiriza agenga amahoteri n’ubukerarugendo mu kigo cy’igihugu cy’iterambere(RDB). Umunyamakuru wa Pax Press, Niyonagize Fulgence (N.F) yaramwegereye baganira ku cyumweru cyo kwimakaza imitangire myiza ya serivisi giteganijwe kuva taliki ya 02 kugeza ku ya 06 Ukwakira 2017.

N.F : Kuki hashyizweho icyumweru cyo kwimakaza imitangire myiza ya serivisi?

N.E : Urebye icyumweru cyimakaza imitangire myiza ya serivisi ni icyumweru ubusanzwe cyatangiriye mu bihugu byateye imbere cyane cyane muri Leta zunze Ubumwe za Amerika. No mu Rwanda rero turacyizihiza. Ni icyumweru ibigo bya Leta cyangwa iby’abikorera byereka ababigana n’ababikorera ko bibitayeho. Bimwe mubikorwamo ni nko guha impano abakiriya bagana ikigo cyangwa abakozi bitwaye neza mu gutanga serivisi. Ariko icy’ingenzi kirimo ni uko ibigo byisuzuma bikareba uko serivisi zitangwa zimeze kugira ngo bishobore kuba byakosora aho bitameze neza mu gihe kizaza.

N.F: Ese ni ibiki biteganijwe muri iki cyumweru ?

N.E: Ikigo cy’igihugu cy’iterambere (RDB) ndetse n’ikigo cy’igihugu cy’imiyoborere (RGB) turimo gukorana mu bukangurambaga mu itangazamakuru dushishikariza abantu batandukanye kubahiriza iki cyumweru. Ibigo dukorana twarabyandikiye tubasaba kwita ku bakiriya mu buryo budasanzwe muri iki cyumweru. Muri RDB by’umwihariko natwe twateganyirije abakiriya bacu udushya tudasanzwe ku biro byacu. Uzahanyura muri iki cyumweru azabona udushya twateguriye abatugana. Na none kandi dushaka kureba abakozi batanga serivisi neza tukabashimira , tukabakora mu ntoki,umuyobozi mukuru akabashimira. Turateganya rero gukomeza ubukangurambaga ku mitangire ya serivisi. Hanze ya RDB turateganya kuzahemba abantu babaye indashyikirwa mu gutanga serivisi neza. Umuntu aho ari arasabwa kugaragaza umuntu abona atanga serivisi neza akanerekana uburyo atangamo serivisi neza. Abantu rero bazakoresha imbuga nkoranyambaga batore abo bantu, icyumweru nikirangira ku wa gatanu tuzabashimira tubaratire n’abandi ko batanga serivisi neza. Uwo muntu ashobora kuba yikorera, akorera abandi cyangwa akorera Leta ariko abantu bagaragaza ko atanga serivisi neza.

N.F: Umukiriya yungukira iki muri iki cyumweru ?

N.E : Impande zombi yaba umukiriya n’ikigo babyungukiramo. Icya mbere ku mukiriya ni uko haba habayeho kwitabwaho cyane kurusha uko bisanzwe bigatuma abona serivisi nziza bitewe n’uko ikigo kirimo kwisuzuma kugira ngo kinoze serivisi. Iyo bibaye ngombwa ikigo gikora n’ubushakashatsi buto bwo kubaza abakiriya uko bakira serivisi kugira ngo zinozwe. Icya kabiri ni inyigisho zitangwa muri iki cyumweru umukiriya nawe azungukiramo ndetse n’impano ahabwa. Ikindi rero aba ari nk’icyumweru gisa n’ibirori aho usnga imiteguro, n’uburyo umukiriya yabonagamo serivisi byahindutse ku buryo bugaragarira buri wese uhinjiye. Ku kigo nabo babyungukiramo. Usanga ubusanzwe abayobozi bakuru badasanzwe bahura n’abakiriya ngo babahe serivisi, baza kwakira abakiriya.

N.F: Ni gute ibigo byakora ngo bikurure umutima w’umukiriya muri iki cyumweru?

N.E : Tuvuge umuntu aje gufata irangamuntu ye aho agomba kuyifata cyangwa aje muri banki. Arahageze yakiwe n’umuyobozi mukuru akanamuha n’impano. Rero insanganyamatsiko y’iki cyumweru iravuga ngo twubake ikizere mu bakiriya . Mu gukora gutyo umukiriya abona ko yitaweho cyane. Ibyo bituma yiyumvamo gukunda ikigo no gukunda serivisi zacyo. Ubutaha haba hari amahirwe menshi ko azagaruka kandi akagira ikizere mu byo umuha. Abayobozi rero barasabwa kwegera mu buryo budasanzwe abakiriya.

Abandi nabo bakora imiteguro idasanzwe ku buryo umukiriya nawe iyo ahageze akabwirwa ko ibyo byakozwe kubera we biramunezeza cyane n’ejo akagaruka. Ikindi abahura n’abakiriya basabwa kugaragaza ubwuzu budasanzwe nko gusekera abakiriya, kubagaragariza ko bishimiwe kandi ibyo byose ntibisaba amikoro adasanzwe.

N.F: Hakunze kubaho ubukangurambaga nk’ubu bwo kwita ku bakiriya ariko nyuma y’igihe cyagenwe serivisi zikongera kuba mbi. Ese hakorwa iki ngo ibikorwa muri iki cyumweru birambe?

N.E: Ntibyakagombye ko bisubira inyuma ngo serivisi zibe mbi. Biramutse bibaye biba ari intege nke z’ikigo. Niyo mpamvu icyumweru kigaruka buri mwaka, ni nko gusenga ntabwo wajyayo icyumweru kimwe ngo ubone umusaruro bisaba guhozaho. Ariko nibwirire abayobozi izo nyigisho zitanzwe zagombye gukomeza. Si byiza buri gihe ko abakozi bakorera ijisho bagakora neza kuko umuyobozi abariho. Niba rero ibikorwa byiza bigabanuka, bisaba ko rya jisho ry’umuyobozi rihoraho kugera igihe abatanga serivisi babikora bibwirije. Kwigisha bihoraho.


Tanga igitekerezo

Ibitekerezo